Kalendár primátora

24.10.2022 (PONDELOK)

  • 08.30 – 10.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 11.00 – 12.00 hod. otvorenie Inkluzívneho ihriska na sídlisku Vlčince
  • 12.00 – 13.00 hod. pracovný obed
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutie – Slovenský futbalový zväz
  • 14.00 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 16.00 – 17.00 hod. zasadnutie Obecnej školskej rady v Žiline

Informácie