Kalendár primátora

24.08.2022 (STREDA)

  • 08.00 – 10.00 hod. pracovné stretnutie – doprava v meste
  • 10.00 – 11.00 hod. pracovné stretnutie – Žilinský miešaný zbor
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 15.00 hod. pracovné stretnutie – verejné priestranstvo
  • 15.00 – 15.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 16.00 – 17.30 hod. rodičovské združenie Materská škola Limbová, Žilina

Informácie