Kalendár primátora

24.06.2021 (ŠTVRTOK)

  • 08.30 – 10.00 hod. raňajky s novinármi, Radnica mesta Žilina
  • 10.00 – 11.00 hod. prijatie ruského veľvyslanca, Radnica mesta Žilina
  • 11.00 – 12.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. ocenenie príslušníkov mestskej polície pri príležitosti 30. výročia vzniku Mestskej polície Žilina, Radnica mesta Žilina
  • 15.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie