Kalendár primátora

24.05.2022 (UTOROK)

  • Zahraničná odborná exkurzia členských miest a obcí Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia s odbornou témou zameranou na politiku samosprávy, príklady dobrej praxe, cestovný ruch a súčasnú krajinnú tvorbu.

Informácie