Kalendár primátora

24.03.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. zasadnutie Krízového štábu mesta Žilina
  • 09.00 – 11.00 hod. zasadnutie Rady Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považie
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. slávnosť jubilanti, Radnica mesta Žilina
  • 14.00 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie