Kalendár primátora

24.01.2023 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. interné pracovné stretnutie
  • 09.00 – 10.30 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu
  • 10.30 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. stretnutia s vedúcimi odborov
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 17.00 hod. diskusia k pripravovanej výstave Cena ZUUPS – Cena za urbanizmus, Útvar hlavného architekta mesta Žilina

Informácie