Kalendár primátora

24.01.2022 (PONDELOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 11.00 hod. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Belá, Kultúrny dom Belá
  • 11.00 – 12.00.hod. pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelné pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu

Informácie