Kalendár primátora

23.11.2022 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 09.30 hod. pracovná porada riaditeliek MŠ a zástupkýň MŠ pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
  • 10.00 – 13.00 hod. ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, Sobášny palác v Bytči
  • 13.00 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie