Kalendár primátora

23.08.2022 (UTOROK)

  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu s vedúcimi odborov
  • 10.30 – 11.30 hod. stretnutie s predstaviteľmi krasokorčuliarskych klubov, Zimný štadión Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 14.30 hod. pracovné stretnutie – riešenie dopravy v mestskej časti Bytčica
  • 14.30 – 15.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 15.30 – 16.30 hod. prípravné pracovné online stretnutie K8
  • 17.00 – 18.00 hod. pravidelná porada s riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Informácie