Kalendár primátora

23.04.2021 (PIATOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 09.30 hod. online pracovné stretnutie – ÚHA + SÚ
  • 09.30 – 12.30 hod. online pravidelná porada vedenia mesta
  • 12.30 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. civilný sobáš
  • 14.00 – 16.00 hod. administratíva + osobná pracovná agenda primátora

Informácie