Kalendár primátora

23.02.2022 (STREDA)

  • 08.00 – 08.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 09.00 hod. pracovné stretnutie s honorárnym konzulom Ukrajiny v Žiline
  • 09.00 – 10.30 hod. pracovné stretnutie – poskytovanie služieb a riešení v oblasti verejnej dopravy
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 14.30 – 16.00 hod. pracovné stretnutie – pozemky
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie