Kalendár primátora

23.01.2023 (PONDELOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná porada – Stavebný úrad, Útvar hlavného architekta mesta Žilina
  • 09.00 – 10.30 hod. pracovná porada vedenia mesta
  • 10.30 – 11.30 hod. interné pracovné stretnutie
  • 12.00 – 13.30 hod. pracovný obed s veľvyslancom Spojených štátov amerických na Slovensku
  • 13.30 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelná porada s prednostom mestského úradu
  • 17.30 hod. slávnostné otvorenie podujatia Nie je to SCI-FI pri príležitosti 50. výročia poslednej misie na Mesiac, Krajská knižnica v Žiline

Informácie