Kalendár primátora

22.11.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 10.30 hod. pietna spomienka na príslušníkov pomocných technických práporov – vojenských táborov nútených prác, Sad na Studničkách, Žilina
  • 11.00 – 13.30 hod. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, Radnica mesta Žilina
  • 14.00 – 17.00 hod. interné pracovné stretnutia

Informácie