Kalendár primátora

22.11.2021 (PONDELOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.30 hod. interné pracovné stretnutia
  • 10.30 – 11.00 hod. zasadnutie Krízového štábu mesta Žilina
  • 11.00 – 12.00 hod. otvorenie atletického ovalu ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutie so zástupcami dobrovoľného hasičského zboru
  • 14.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Cora Geo, s. r. o.
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelné pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu

Informácie