Kalendár primátora

22.09.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 10.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 11.00 hod. uvítanie deti do života, Radnica mesta Žilina
  • 11.00 – 12.00 hod. blahoprianie 100-ročnej jubilantke mesta Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. stretnutia s vedúcimi odborov
  • 15.00 – 16.00 hod. sobáš, Vila Nečas Žilina
  • 16.30 – 18.00 hod. oceňovanie osobnosti mesta Žilina, Radnica mesta Žilina

Informácie