Kalendár primátora

22.09.2021 (STREDA)

  • 08.00 – 08.30 hod. pracovné stretnutie – nové programové obdobie + PHSR mesta Žilina
  • 08.30 – 09.30 hod. raňajky s novinármi – Radnica mesta Žilina
  • 09.30 – 10.30 hod. pracovné stretnutie – rekonštrukcia Železničného uzla Žilina
  • 11.00 – 12.00 hod. uvítanie detí do života, Radnica mesta Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. uvítanie detí do života, Radnica mesta Žilina
  • 14.00 – 15.00 hod. uvítanie detí do života, Radnica mesta Žilina
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie – cyklotrasa Vodné dielo Žilina – Terchová
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie