Kalendár primátora

22.06.2022 (STREDA)

  • 08.00 – 09.30 hod. interné pracovné stretnutia
  • 10.00 – 11.30 hod. oceňovanie najlepších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, Radnica mesta Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 17.30 hod. slávnostný koncert k 95. výročiu školy Základná umelecká škola Ladislava Árvaya,  Žilina

Informácie