Kalendár primátora

22.03.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.30 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 09.30 – 10.30 hod. pracovné stretnutie – integrovaná územná stratégia Žilina
  • 11.00 – 12.30 hod. zasadnutie Valného zhromaždenia Združenia obcí Rajecká cyklotrasa
  • 12.30 – 13.30 hod. obedná prestávka
  • 14.00 – 16.30 hod. online rokovanie so zástupcami Európskej komisie k návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027
  • 17.00 – 18.00 hod. pravidelná porada s riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Informácie