Kalendár primátora

22.02.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. stretnutia s vedúcimi odborov
  • 09.00 – 10.00 hod. pracovné stretnutie so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu SR, expozitúra Žilina
  • 10.00 – 11.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 11.00 – 12.00 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 14.00 – 16.00 hod. online pracovné stretnutie – zhodnotenie kandidatúry a projektov z prihlášky mesta Žilina do projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026 + záverečná správa
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie