Kalendár primátora

21.10.2022 (PIATOK)

  • 08.30 – 09.30 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 09.00 – 11.00 hod. pravidelná porada vedenia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 15.00 – 16.00 hod. talkshow významných osobností mesta – projekt ZUŠ Ladislava Árvaya, Žilina

Informácie