Kalendár primátora

21.09.2022 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu
  • 10.00 – 13.00 hod. medzinárodné atletické preteky žiakov 2022 – Združenie Región Beskydy, atletický štadión UNIZA v Žiline
  • 13.00 – 14.00 hod. obedná prestávka
  • 14.00 – 15.30 hod. pracovná porada – verejné priestranstvo
  • 15.30 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie