Kalendár primátora

21.09.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 11.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 11.00 – 11.30 hod. odovzdanie ceny najmladšiemu účastníkovi festivalu Allegretto 2021
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. pracovné stretnutie – projekt mesta Žilina „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Žilina“
  • 15.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie