Kalendár primátora

21.06.2021 (PONDELOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 09.00 – 09.15 hod. príhovor – online workshop v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry Žilina Beskydy 2026 – Creative Bureaucracy
  • 09.15. – 10.00 hod.  osobná pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 12.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutie – Integrovaný dopravný systém
  • 14.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 15.00 – 16.30 hod. pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva –  športová infraštruktúra
  • 16.30 – 18.00 hod. pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva –  poslanecké grémium

Informácie