Kalendár primátora

21.04.2021 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. online porada – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
  • 09.00 – 10.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 11.00 hod. online zasadnutie krízového štábu mesta
  • 11.00 – 12.00 hod. online stretnutie – Operačný program integrovaná infraštruktúra
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. videokonferencia – Komory miestnych samospráv
  • 14.00 – 15.00 hod. návšteva splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity
  • 15.00 – 17.00 hod. pracovné rokovanie –  revitalizácia Vlčince I a IV a Hliny V-VI

Informácie