Kalendár primátora

21.01.2022 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelné pracovné stretnutie – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 09.00 – 12.00 hod. pravidelná porada vedenia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. pracovné stretnutie so zástupcom Nadácie Hannsa Seidela – Radnica mesta Žilina
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie