Kalendár primátora

20.10.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.30 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. prezentácia športovísk, vízií a mestských projektov v rámci výjazdového zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu
  • 10.00 – 15.00 hod. konferencia Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac III., Úrad Žilinského samosprávneho kraja
  • 16.00 hod. oslava 25. výročia založenia organizácie Náruč – pomoc deťom v kríze, Detské krízové centrum Náruč, Žilina – Zádubnie

Informácie