Kalendár primátora

20.09.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 13.30 hod. slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 Žilinskej univerzity a inaugurácia nového rektora, Žilinská univerzita v Žiline
  • 13.30 – 17.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 17.00 – 18.00 hod. pravidelná porada s riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Informácie