Kalendár primátora

20.05.2022 (PIATOK)

  • 07.00 – 08.00 hod. obhliadka Lesoparku Chrasť
  • 08.30 – 09.00 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta, Stavebný úrad
  • 09.00 – 12.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 15.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie