Kalendár primátora

20.01.2023 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelná porada – Stavebný úrad, Útvar hlavného architekta mesta Žilina
  • 09.00 – 11.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 11.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie