Kalendár primátora

20.01.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom spoločnosti Bytterm, a. s.
  • 09.00 – 10.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 11.00 hod. pracovné stretnutie s tajomníkom Slovenského rybárskeho zväzu
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 14.00 hod. stretnutie s občanmi
  • 14.00 – 17.00 hod. interné pracovné stretnutia

Informácie