Kalendár primátora

19.12.2022 (PONDELOK)

  • 08.00 – 10.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 11.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 11.00 – 13.00 hod. riadne valné zhromaždenie spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
  • 13.00 – 14.00 hod. obedná prestávka
  • 14.00 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelná porada s prednostom mestského úradu

Informácie