Kalendár primátora

19.11.2021 (PIATOK)

  • 08.30 – 09.30 hod. pravidelné pracovné stretnutie – Útvar hlavného architekta, Stavebný úrad
  • 09.30 – 12.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 12.00 – 12.30 hod. obedná prestávka
  • 12.30 – 13.30 hod. pracovné stretnutie – združenie INOVIA
  • 14.00 – 15.00 hod. zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Žilinské komunikácie
  • 15.30 – 17.00 hod. pracovné stretnutie – kandidatúra mesta Žilina o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026

Informácie