Kalendár primátora

19.10.2022 (STREDA)

  • 08.30 – 09.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.30 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 13.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 14.00 – 15.00 hod. stretnutie klientov Denného centra Strážov pri príležitosti Mesiaca Úcty k starším, Materská škola Strážov
  • 15.00 – 17.00 hod. obhliadka mestských športovísk v rámci výjazdového zasadnutia Správnej rady Fondu na podporu športu

Informácie