Kalendár primátora

19.08.2021 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 10.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 15.00 – 15.30 hod. stretnutie s občanmi – problematika sídliska Hájik
  • 15.30 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie