Kalendár primátora

19.04.2021 (PONDELOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. porada sekretariátu primátora a prednostu
  • 09.00 – 10.00 hod. online pracovné stretnutie s vedúcim oddelenia IT
  • 10.00 – 12.00 hod. online pracovné stretnutie – zelené opatrenia v areáloch ZŠ, MŠ
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. administratíva
  • 15.00 – 17.00 hod. pracovné stretnutie – investičný odbor MsÚ
  • 17.00 – 18.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie