Kalendár primátora

18.10.2022 (UTOROK)

  • 08.30 – 09.30 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu
  • 09.30 – 11.30 hod. stretnutia s vedúcimi odborov
  • 11.30 – 12.30 hod. obedná prestávka
  • 12.30 – 15.30 hod. interné pracovné stretnutia
  • 17.00 hod. slávnostný koncert k 35 výročia založenia ZUŠ Ferka Špániho v Žiline, Konzervatórium Žilina

Informácie