Kalendár primátora

18.08.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 10.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 10.30 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – Istrofinal, a. s. Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 16.00 hod. stretnutia s občanmi
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie