Kalendár primátora

18.08.2021 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovné stretnutie – nové programové obdobie, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina
  • 09.00 – 09.30 hod. pracovné stretnutie – reklamné stavby
  • 09.30 – 10.30 hod. pracovné stretnutie s vedúcimi odborov
  • 11.00 – 12.00 hod. komorný koncert – uvedenie do prevádzky nového elektronického organu na starom cintoríne
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutie so zamestnancami mestského úradu
  • 15.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie