Kalendár primátora

18.06.2021 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 12.00 hod. Valné zhromaždenie spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 14.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutie – bytový dom D. Dlabača
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie – problematika diviakov na sídlisku Hájik
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie