Kalendár primátora

18.05.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. pracovné stretnutia so zamestnancami
  • 10.00 – 11.00 hod. pravidelné pracovné stretnutia so zástupcami spoločností mesta
  • 11.30 – 12.00 hod. Prima banka Žilina – otvorenie účtu
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. zasadnutie Bezbariérovej komisie mesta Žilina
  • 14.30 – 15.30 hod. pracovné stretnutie – filmový festival Ekotopfilm
  • 15.30 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie