Kalendár primátora

17.10.2022 (PONDELOK)

  • 08.30 – 10.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. slávnostné otvorenie Simulačno-Edukačného centra Slovenského Červeného kríža v Žiline
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie