Kalendár primátora

17.08.2022 (STREDA)

  • 09.00 – 11.00 hod. školenie starostov, primátorov a zapisovateľov mestských volebných komisií
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutia so zamestnancami
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie – Združenie Región Beskydy, atletické preteky
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie