Kalendár primátora

17.08.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. pracovné stretnutie v teréne – okolie Zberného dvora na Jánošíkovej ulici v Žiline
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja – investičné projekty, Úrad ŽSK
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutie – aktivity v mestskej časti Mojšová Lúčka
  • 14.00 – 15.30 hod. pracovné stretnutie – Bulvár
  • 15.30 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

 

Informácie