Kalendár primátora

17.06.2022 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta Žilina
  • 10.00 – 11.00 hod. prijatie delegácií z partnerských miest, Radnica mesta Žilina
  • 11.30 – 12.30 hod. obedná prestávka
  • 12.30 – 14.00 hod. pracovné stretnutie s rektorom Žilinskej univerzity v Žiline
  • 14.30 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie