Kalendár primátora

17.06.2021 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 09.30 hod. príhovor – odborná konferencia „Žilina 1321 – 2021“
  • 09.30 – 11.00 hod. zasadnutie Valného zhromaždenia oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra
  • 11.30 – 13.00 hod. stretnutie pri príležitosti 50. výročia založenia Základnej školy, Lichardova 24, Žilina
  • 13.30 – 15.30 hod. stretnutie so seniormi zariadenia Úsmev – Zariadene pre seniorov
  • 15.30 – 16.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 16.15 – 17.30 hod. pracovné stretnutie – spoločnosť Žilina Invest s.r.o.
  • 17.30 hod. vernisáž „Pominuteľnosť okamihu“, Rosenfeldov palác

Informácie