Kalendár primátora

17.05.2021 (PONDELOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. pravidelná porada kancelárie primátora a prednostu
  • 08.30 – 09.30 hod. online pravidelné pracovné stretnutie – Útvar hlavného architekta, Stavebný úrad
  • 09.30 – 12.00 hod. online pravidelná porada vedenia mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. online pracovné stretnutie – zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ z IROP
  • 14.00 – 16.00 hod.  pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie