Kalendár primátora

17.03.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 10.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 12.00 hod. uvítanie deti do života, Radnica mesta Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. online zasadnutie Regionálnej rady partnerstva Horné Považie
  • 15.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie