Kalendár primátora

17.01.2022 (PONDELOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. návšteva Základnej školy Jarná, Žilina
  • 09.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 14.30 hod. pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Žilina Invest s. r. o.
  • 14.30 – 15.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 15.00 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutie
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovné stretnutie – Železničný uzol Žilina
  • 17.00 – 18.00 hod. pravidelné pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu

Informácie