Kalendár primátora

16.12.2022 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina. Stavebný úrad
  • 09.00 – 11.00 hod. pravidelná porada vedenia
  • 11.30 – 12.00 hod. prijatie autora minibetlehemov na Radnici mesta Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie