Kalendár primátora

16.12.2021 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 11.00 hod. interné pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – školstvo
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. valné zhromaždenie INOVIA
  • 14.30 – 16.30 hod. interné pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 16.30 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie